Järjestyssäännöt

Asumisviihtyvyyden turvaamiseksi jokaisen on omalla käyttäytymisellään otettava huomioon myös muut talon asukkaat. Lue Vihnusrinnesäätiön järjestyssäännöt.

Soveltamisala

Kiinteistöjen alueilla ja rakennuksissa on noudatettava järjestyslakia, muuta lainsäädäntöä ja lisäksi näitä järjestyssääntöjä sekä säätiön hallituksen erillisiä päätöksiä.

Yleistä järjestystä koskevat määräykset

Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Taloissa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.

Talon asukas huolehtii myös siitä, että hänen vieraansa noudattavat hyviä tapoja ja järjestyssääntöjä.

Yhteiset tilat

Ulko-ovet pidetään öisin lukittuina ja tällöin niistä kuljettaessa on huolehdittava, että ne pysyvät lukittuina.

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja tavaroita tulee säilyttää vain niille vara- tuissa tiloissa.

Tupakointi sallittu vain erikseen osoitetuilla paikoilla. Porrashuoneissa, kellaritiloissa, kaikkialla rakennusten sisätiloissa, luhtikäytävillä, tuuletusparvekkeilla, asuntojen välittömässä läheisyydessä ja muissa yhteisissä tiloissa sekä rakennusten ja ulko-ovien välittömässä läheisyydessä on tupakointi ehdottomasti kielletty.

Yhteisten tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Taloissa kaupustelu ja kerjääminen on kielletty.

Sauna ja pesutilat

Tilat on tarkoitettu vain asukkaiden ja heidän avustajiensa käyttöön.

Ulkoalueet

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä jäteastioihin tai niille varattuihin keräyslaatikoihin ja noudatettava jätehuoltomääräyksiä sekä kierrätysohjeita.

Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava. Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty.

Säätiön hankkimat pihagrillit ovat asukkaiden vapaassa käytössä, kunhan grillaaja huolehtii paloturvallisuudesta ja alueen siisteydestä.

Autojen pysäköinti on sallittu säätiön luvalla vain niitä varten varatuilla paikoilla. Auto- paikkojen sähkötolpat on pidettävä lukittuina eikä tolppiin saa jättää johtaja roikkumaan.

Asuntokohtaisessa varastokopissa saa säilyttää enintään neljä (4) rengasta, niitä ei paloturvallisuuden vuoksi saa säilyttää missään muualla.

Asunnot

Asunnoissa ovat oikeutettuja asumaan ainoastaan vuokrasopimuksessa mainitut henkilöt.

Asunnoissa on vältettävä naapureiden häiritsemistä kaikkina vuorokaudenaikoina. Hiljaisuus on kello 22.00 – 07.00, tänä aikana talossa on vältettävä äänekästä toimintaa.

Naapureille annettava yörauha.

Asuntoja on hoidettava huolellisesti. Vesijohtovuodoista ja muista vaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava huoltoyhtiöön ja säätiön edustajalle.

Asukkaiden on oman korvausvelvollisuutensa rajoittamiseksi huolehdittava siitä, että heillä on voimassa oleva kotivakuutus vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Asunnoissa, parvekkeilla, terasseilla, asuntopihoilla, luhtikäytävillä ja asuntojen välittömässä läheisyydessä tupakointi on vuokrasopimuksen ehtojen mukaan kielletty.

Mikäli asuntoon joudutaan tekemään remonttia sen vuoksi, että siellä on tupakoitu, tullaan remonttikustannukset laskuttamaan täysimääräisesti vuokralaiselta. Muusta kuin tavan- omaisesta kulumisesta aiheutuneet vauriot (jäljet huoneistojen kiintokalustoissa, lattioissa yms.) voivat myös synnyttää korvausvelvollisuuden asukkaalle.

Tupakoinnista ja ruoanlaiton aiheuttamista sekä muista aiheettomista palohälytyksistä aiheutuneet kustannukset veloitetaan asukkailta täysimääräisesti.

Grillaaminen asuntojen parvekkeilla, terasseilla ja asuntopihoilla ei ole sallittua paloturvallisuussyistä muulla kuin ulkokäyttöön tarkoitetulla sähkögrillillä.

Asunnoissa ei saa tehdä rakenteisiin liittyviä muutostöitä ja mikäli niihin on tarvetta, vaaditaan muutostöihin aina säätiön lupa. Mitään kiinnityksiä vesieristettyihin tiloihin (kylpy- huoneet ja WC:t) ei saa tehdä itse. Liikkumista ja esteettömyyttä parantavat lisäykset (kaiteet yms.) sovitaan yhdessä Nokian kaupungin vammaispalveluyksikön tai vastaavan kautta ja niiden asentamiseen on saatava säätiön lupa.

Mikäli esim. muuton yhteydessä aiheutuu melua, niin siihen liittyvät työt on tehtävä ma-la klo 08.00 – 20.00 välisenä aikana. Vesi- ja sähkölinjojen sulkemiseen tarvitaan aina säätiön lupa.

WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästä jätteitä, sillä ne saattavat aiheuttaa viemäreiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen. Viemäreihin ei saa myöskään kaataa ns. vaarallisia jätteitä.

Asunnoissa ei saa säilyttää muita syttymisherkkiä aineita kuin mahdollisia terveydenhoitotoimenpiteitä varten määrättyjä, kuten esim. happipullot. Palavia nesteitä eikä kaasuja ei saa säilyttää asunnossa.

Tomuttaminen

Mattojen tomuttaminen ja vuodevaatteiden puisteleminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla (piha-alueilla olevat tamppaustelineet). Tomutusajat ovat ma-la klo 08.00 – 20.00.

Asuntokohtaisella parvekkeella, terassilla ja asuntopihalla on sallittu liinavaatteiden puistelu ja pukimien harjaaminen kaiteiden sisäpuolella.

Kotieläimet ja eläinten ruokkiminen

Asuntojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talojen asukkaita. Kotieläimet eivät saa liata rakennuksia ja jätökset on kerättävä pois piha- ja puistoalueilta. Luonnossa elävien eläinten ja lintujen ruokkiminen säätiön omistamien kiinteistöjen välittömässä läheisyydessä ei ole sallittua.

Järjestysmääräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen voi aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.